Welzijn

Tom welzin

Het welzijn van onze leden verbeteren en ze bewust maken van hun eigen welzijn is een speerpunt van het bestuur '19/'20. Wij organiseren gedurende het jaar verschillende activiteiten die wij bewustwordingsdagen noemen. Deze bewustwordingsdagen staan in het thema van de drie pedagogische pijlers:

- Rust

- Reinheid

- Regelmaat

Alle drie de bewustwordingsdagen zullen een van deze pijlers als hoofdonderwerp hebben. Bij het thema regelmaat organiseert het bestuur zelf een activiteit. Bij de thema's rust en reinheid zullen commissies de verantwoordelijkheid hebben voor het organiseren van dit dagdeel. Dit zullen respectievelijk de Carrièrecommissie zijn en de Activiteitencommissie. 

Naast deze bewustwordingsdagen zijn wij als bestuur ook bezig met het verspreiden van weetjes over je eigen welzijn. Deze zullen gedurende het jaar geplaatst worden op onze instagram en in de nieuwsbrief. Zo willen wij onze leden het hele jaar op de hoogte houden van weetjes over hun eigen welzijn en het welzijn van anderen. 

Klik hier voor de weetjes van welzijn op ons instagram account: https://www.instagram.com/stories/highlights/18077352784114765/

Mocht je nog toevoegingen hebben over hoe wij het beste deze dingen kunnen verspreiden. Neem dan contact met ons op, of mail naar bestuur@odiom.nl