Maatregelen ODIOM m.b.t. het coronavirus

Update 24 maart:

Update 24 maart ODIOM

Update 13 maart:

Beste lezer,

Het kabinet heeft donderdagmiddag 12 maart besloten dat al het wetenschappelijk
onderwijs op de universiteiten in ieder geval tot en met 31 maart zal worden
afgelast. De RuG en de Hogescholen volgen dit advies op. De RuG heeft besloten
om vanaf vrijdag 13 maart tot in ieder geval vrijdag 10 april alle fysieke colleges,
tutorials, en tentamenzittingen af te lassen. Wij vragen je ook rekening te houden
met de adviezen en de andere maatregelen van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Ministerie van Buitenlandse
Zaken. Meer informatie kan je vinden op, de door de RuG speciaal aangemaakte
webpagina, http://www.rug.nl/corona. Deze pagina wordt steeds bijgewerkt met
de laatste ontwikkelingen.

Studievereniging ODIOM heeft besloten om de lijn van het besluit van de RuG
hierin te volgen. Als gevolg hierop hebben wij, het bestuur, besloten de volgende
maatregelen te treffen:
- Alle activiteiten tot en met, in ieder geval, 10 april 2020 worden afgelast.
- In verband met het sluiten van de studieruimtes in alle
universiteitsgebouwen wordt Studeren met Tom afgelast.
- De commissie etentjes die tot en met 10 april gepland staan, komen te
vervallen. Het bestuur zal met de betreffende commissies en
jaarvertegenwoordigingen een vervangend moment hiervoor zoeken.
- Het hok zal van maandag 16 maart tot en met, in ieder geval, 10 april
gesloten zijn. Vrijdag 13 maart is er nog gelegenheid om langs te komen
in het hok voor vragen tussen 12:00 - 14:00 uur.
- Voor de Buitenlandse Excursie, die plaatsvindt van 12 tot en met 19 april,
wordt voorlopig het advies van het RIVM in de gaten gehouden. De
informatieavond van 18 maart wordt afgelast. De Buitenlandse
Excursiecommissie zal voor reizigers een mail opstellen met
uitgebreide informatievoorziening ter vervanging van de informatieavond.
- Commissies, Jaarvertegenwoordigingen en Structuren krijgen individueel
een mail met verwachtingen voor de komende periode. Voor vragen
kunnen zij terecht bij hun desbetreffende contactpersoon van het bestuur.

Op vrijdag 13 maart is het hok nog gewoon geopend op de reguliere tijd. Voor
informatie of vragen zijn wij als bestuur telefonisch beschikbaar. Aangezien het
hok gesloten is vanaf 16 maart zijn wij, naast de mail, ook mobiel bereikbaar op de
volgende nummers:


 Brend Hopman, Voorzitter
06-11731708
 Lotte Hiemstra, Secretaris
06-29859721
 Margriet Tissing, Penningmeester
06-81084286
 Frank Breur, Commissaris Interne Contacten
06-28271908
 Lisa van der Panne, Commissaris Externe Contacten
06-10587765
 Noëlle Assen, Commissaris Onderwijs
06-28840385

Wij hopen jullie met deze mail op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
Volg onze sociale media kanalen en de website voor updates omtrent deze
maatregelen. Wij zullen jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden.

Liefs, 

Het bestuur