Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland?

Wil je of ga je studeren in het buitenland? Hieronder geven we een paar nuttige tips. Dit is voor zowel studenten Pedagogische Wetenschappen als studenten Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs mogelijk.


Inleiding
Wanneer je enthousiast bent om een deel van je studie in het buitenland te gaan volgen, komen er waarschijnlijk een hoop vragen in je op. Waar wil je naar toe gaan? Hoe lang wil je daar blijven? Welke vakken wil je gaan volgen? Hoe financier je je verblijf in het buitenland? En wat moet je allemaal regelen?

Als je naar het buitenland wilt gaan om te studeren, heb je wellicht veel van dit soort vragen. Je kunt daarmee het beste zo snel mogelijk (dat kan al in je eerste bachelorjaar) naar het GMW international office stappen. Medewerkers van dit kantoor kunnen je het beste begeleiden, van je allereerste vragen tot het moment dat je in de trein of het vliegtuig stapt. Medewerkers van het international office kunnen je daarbij gericht en op het juiste moment doorverwijzen naar andere medewerkers die je van dienst kunnen zijn, zoals de coordinator internationalisering en de studieadviseur buitenland van jouw eigen opleiding. De faculteit en de opleidingen hebben trouwens eigen informatiepagina’s over internationalisering. En de opleiding heeft een eigen Facebook pagina, Pedok international waar je van harte welkom bent met vragen en opmerkingen.


Wat algemene informatie
Een eerste aantal vragen die je wellicht hebt kunnen we hier alvast wel antwoord op geven; met verdere vragen kun je bij het GMW international office terecht.

1.Wat heeft het voor zin om in het buitenland te studeren?
Een studieperiode in het buitenland kan een toevoeging vormen voor je CV: werkgevers waarderen vaak de extra inzet en de extra ervaring die je ermee toont. Ten tweede zul je cultuurverschillen ervaren, waaronder ook verschillen in het curriculum, het proces van studeren, ander contact met docenten en medestudenten, en vaak een ander begrippenkader, waardoor je blikveld groter wordt en je ook met een frisse blik naar de thuissituatie gaat kijken. Buitenlandervaring helpt je ook om je eigen opleiding en leerdoelen vanuit een ander, meer kritisch nuancerend of relativered perspectief te beschouwen. En uiteraard worden de meeste studenten gewoon enthousiaster door een poosje in een andere, nieuwe omgeving te gaan studeren en daarbij heel veel nieuwe mensen te ontmoeten.

2.Wanneer, waarvoor en hoe lang kan ik naar het buitenland gaan?
Er zijn drie mogelijkheden. Ten eerste kun je tijdens je derde bachelorjaar op uitwisseling gaan, tijdens je minorperiode (semester 1a en 1b). Je kunt dan voor 30 studiepunten cursussen volgen bij een instelling in het buitenland waar Pedok een zogenaamd uitwisselingscontract mee heeft. Binnen Pedok wordt vooral ingezet op deelname door studenten aan ‘Ed-Xchange’, een internationaal netwerk van samenwerkende onderwijskunde en pedagogiek afdelingen waarmee gedegen afspraken zijn gemaakt over het programma dat je ter plekke kunt volgen. De afdeling is trouwens coordinator van dit Ed-Xchange netwerk.

Ten tweede kun je tijdens je masterjaar naar het buitenland gaan, om aldaar ofwel stage te lopen, of onderzoek te doen, of een combinatie van beiden. En ten slotte kun je er aansluitend op je afstuderen voor kiezen om een hele Master in het buitenland te doen.

Uiteraard kun je deze buitenlandervaringen ook aaneenschakelen als je dat wilt, zodat je voor een langere periode in het buitenland verblijft. In al deze gevallen is je eerste aanspreekpunt het GMW international office, en hoe eerder je je daar aanmeldt, hoe beter je een periode in het buitenland kunt gaan voorbereiden.

3.Wat kost het?
In het buitenland studeren kost vooral iets van je tijd, voornamelijk in het voorbereiden ervan. In de meeste gevallen (en zeker voor een buitenlandminor) ontvang je een Erasmus studiebeurs voor je verblijf in het buitenland tijdens je studie, en het international office kan je adviseren hoe allerlei praktische randzaken goed te regelen, zoals bijvoorbeeld tijdelijke verhuur van je kamer, enzovoort.

4.Heeft een buitenlandperiode consequenties voor mijn opleiding?
Een buitenlandperiode levert, zoals gezegd, vooral een positieve bijdrage aan je studie op. Ondanks wat vaak wordt aangenomen komt het slechts zeer sporadisch voor dat je studie erdoor wordt vertraagd, en ook als je de opleiding orthopedagogiek volgt is het zeer wel mogelijk om voor je minor of voor je stage en onderzoek in je masterjaar naar het buitenland te gaan. Ook AOLB studenten zijn uiteraard van harte welkom. Oftewel, iedere student kan voor een studieperiode naar het buitenland en wordt daartoe van harte uitgenodigd door de opleiding.


Wie, wat, waar
Het GMW international office (Heymansgebouw 0025) is altijd het eerste aanspreekpunt voor je buitenlandplannen.
Contactpersonen binnen de eigen afdeling zijn:
Alette Arendshorst, a.m.arendshorst@rug.nl Studieadviseur buitenland
Mónica López López, m.lopez.lopez@rug.nl Coordinator internationalisering

Er zijn verschillende mogelijkheden om op de website terecht te komen:
Via Blackboard organization "Study/ Internship Abroad"
Via http://www.rug.nl/gmw/mobility-office/
Via http://student.portal.rug.nl/infonet/studenten/gmw/exchange/

Contactgegevens Mobility Office:
050 363 6559
exchange.gmw@rug.nl
Afspraak maken: https://www.rug.nl/gmw/exchange/appointment_request

Klik voor meer informatie over kosten wat betreft studeren in het buitenland hier

Activiteiten

dinsdag 19 december

Spelletjesavond met de AcCie!

Kantine Heymansgebouw
19:00 30

Wat past er nou beter bij dit koude weer dan een gezellig avondje spelletjes spelen! Op 19...
donderdag 21 december

BenefietCie-kerstdiner

Wienbengacomplex
17:45 1

!LET OP! Het kerstdiner van de BenefietCie zit al vol! Heb jij geen plekje weten te bemac...
donderdag 11 januari

Actieve Ledenactiviteit: Gooische mannen & vrouwen feest

Cafe Olivier
19:30 46

Let op! Deze activiteit zit vol. Wil je toch mee? Stuur dan een mail naar penningmeester@o...

Lezingen

Er zijn de komende twee maanden geen lezingen