Zakelijk

Met uw logo, link of tekst meer dan 700 studenten bereiken? Dat kan via studievereniging ODIOM! 

ODIOM staat voor Opera DIdactica OMnia naar de verzamelde werken van Comenius en is de studievereniging voor pedagogische wetenschappen en onderwijskunde studenten in Groningen. Met zeventien commissies, drie structuren en negen overige organen zijn we een erg actieve vereniging met voornamelijk studentes. Naast de hieronder genoemde mogelijkheden staan wij natuurlijk open voor uw ideeën. 

De vereniging
ODIOM is de studievereniging van de opleidingen Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO) aan de Rijksuniversiteit te Groningen. ODIOM heeft ongeveer 650 leden verspreid over vier reguliere studiejaren en twee schakeltrajecten. Daarnaast heeft ODIOM momenteel ongeveer 70 allumni-leden. ODIOM is de schakel tussen studenten en bedrijven. Zo organiseren verschillende commissies van ODIOM excursies naar (ortho)pedagogische instellingen, buitenlandse reizen, het introductiekamp voor eerstejaarsstudenten, activiteiten en borrels, wordt viermaal per jaar het ODIOM-Magazine en elk jaar de Almanak uitgebracht, krijgen de leden korting op boeken en nog veel meer! ODIOM heeft meer dan honderd actieve leden, die hier hard aan meewerken. Hiermee wordt het door ODIOM gestelde doel bereikt:  "Het bevorderen van de contacten tussen en het stimuleren, ondersteunen en behartigen van de belangen van de studenten behorende tot de eerder genoemde opleidingen."

Enkele commissies
Carrièrecommissie
De Carrièrecommissie organiseert de meeloopdagen en carrièreavonden van ODIOM. Op deze manier krijgen studenten de mogelijkheid een kijkje te nemen in het werkveld door een dagje mee te lopen in de praktijk. De meeloopdagen en carrièreavonden worden aangeboden voor alle studierichtingen en geven meer inzicht in de verschillende carrière mogelijkheden. Dit helpt de studenten bij het kiezen van een studierichting of master.  

Conference of Behavioural and Social Sciences
De commissie die zorgt voor de organisatie van dit congres werkt samen met VIP (studievereniging Psychologie), Sociëtas (studievereniging Sociologie) en de faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen. Tijdens dit intra-facultair congres worden sprekers uit heel Nederland uitgenodigd om te spreken of een workshop te geven over vernieuwingen of theorieën binnen het vakgebied.  

Buitenlandse excursiecommissie
De buitenlandse excursiecommissie organiseert eens per jaar een studiereis naar het buitenland. Elk jaar is dit een andere bestemming waar studiegerelateerde activiteiten worden georganiseerd. Zo worden plaatselijke universiteiten bezocht, worden studenten rondgeleid in verschillende instellingen en bedrijven en doen studenten verslag van alles dat zij in die week hebben gezien en gedaan.  

Benefietcommissie
Niet alleen vindt ODIOM het onderwijs van eigen studenten belangrijk, ook het welzijn en het onderwijs van kinderen wereldwijd is van belang. ODIOM vindt het belangrijk om zich in te zetten voor anderen en daarom kiest de benefietcommissie ieder jaar een ander, kleinschalig goed doel om zich met alle ODIOM-leden een heel jaar voor in te zetten.  

Excursiecommissie
Om leden meer te verbinden met het werkveld, en om de employability van leden te vergroten organiseert de excursiecommissie dagvullende excursies naar bedrijven, organisaties of instellingen die relevant zijn voor de carrièremogelijkheden van studenten. De commissie stelt een dagvullend programma voor leden, alumni en schakelstudenten samen.  

Samenwerkingsmogelijkheden
Almanak
Het adverteren in onze almanak behoort ook dit academisch jaar weer tot de mogelijkheden. Dit mooie boekwerk, waar alle leden in staan, wordt elk jaar in november uitgebracht en uitgedeeld aan leden, alumni en donateurs. Kleine advertenties, zoals kleine strips onderaan de bladzijde, zijn hierin ook mogelijk. Ook het adverteren op een kwart pagina, halve pagina of de achterflap van de almanak mogelijk om zo uw bedrijf goed onder de aandacht te brengen.  

Facebook
Ten eerste onze Facebookpagina, Tom van ODIOM, met een bereik van ruim 900 man is dit het meest gebruikte kanaal. Wij garanderen dat de berichten die op onze pagina plaatsen, voldoende aandacht krijgen. Het is ook mogelijk om een bericht te plaatsen in een of meerdere jaargroepen. Alle studiejaren hebben namelijk een eigen groep op Facebook. Hiermee kunnen specifieke doelgroepen bereikt worden.   

Digitaal ODIOM-Magazine, vakgroepsblad Pedagogiek
U kunt een advertentie plaatsen in ons digitale verenigingsblad, deze wordt verspreid onder 1000 geïnteresseerden en verschijnt vier keer per jaar. Dit blad is volledig in kleur en er staan onder andere vakinhoudelijke artikelen en interviews in, maar ook stukjes van onze commissies. Het magazine is ook mobiel toegankelijk. Al onze leden, alumni, docenten en overige contacten krijgen dit blad toegestuurd. Het digitale verenigingsblad biedt veel interactieve mogelijkheden. Hieronder vallen bijvoorbeeld filmpjes, een diashow of link naar uw website.  Een andere mogelijkheid is dat uw eigen flyer wordt meegestuurd als bijlage bij het ODIOM-Magazine.  

Website (www.odiom.nl)
De ODIOM-website is dé manier om contact te maken met onze leden. Op onze website staat al het nieuws over de vereniging, staan alle foto’s die gemaakt worden en worden de studenten op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Deze site heeft gemiddeld 36.000 bezoekers per jaar. Het is mogelijk om hier een logo/ link te plaatsen. De ODIOM-website is de link tussen het werkveld en de studenten en ook voor commerciële doeleinden zeer geschikt.  

Activiteiten en bestuurskamer
Onze zeventien actieve commissies zorgen ervoor dat de activiteitenagenda zeer gevuld is. ODIOM organiseert door het jaar heen meer dan vijftig diverse activiteiten. Al deze activiteiten worden aangekondigd door middel van Facebook. Het is voor u ook mogelijk om via ODIOM een promotiebericht op Facebook te plaatsen. Daarnaast zijn er nog enkele mogelijkheden tot flyer neerleggen en posters ophangen in de bestuurskamer waar de studenten het bestuur dagelijks om advies komen vragen. Tot slot is het mogelijk om een logo op onze posters van activiteiten te plaatsen. Deze posters worden verspreid op de faculteit van Gedrag- en Maatschappijwetenschappen en hebben een bereik van ongeveer 2.000 mensen.

Nieuwsbrief
Wij versturen tweewekelijks een digitale nieuwsbrief naar onze leden. U kunt hierin een logo, link, advertentie of vacature plaatsen. Er is ook een speciale nieuwsbrief die naar alumni verstuurd wordt. Ook hierin in adverteren mogelijk. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Commissaris Externe Contacten, extern@odiom.nl

Alvast bedankt voor uw interesse!

Activiteiten

Komende twee maanden geen activiteiten...

Lezingen

Er zijn de komende twee maanden geen lezingen