ExcurCie

Om leden meer te verbinden met het werkveld, en om de employability van leden te vergroten, wordt er in commissiejaar 2017-2018 een nieuwe commissie gevormd. Deze commissie zal de Excursiecommissie heten. De Excursiecommissie gaat minstens twee excursies organiseren naar bedrijven, organisaties of instellingen die relevant zijn voor de carrièremogelijkheden van studenten. De commissie stelt een dagvullend programma voor (schakel)studenten en alumni samen. De Excursiecommissie gaat voornamelijk grotere bedrijven, instellingen en organisaties benaderen die zich bij voorkeur buiten de stad Groningen gevestigd hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het Ministerie of aan een uitgeverij. Deze excursie wordt georganiseerd voor een grotere groep. Het doel van de commissie is om leden een ander perspectief te bieden op het werkveld en om het studiegerelateerde aspect van ODIOM te versterken.